POWER X

POWER X

■ Zidni kotao za lagane komercijalne primjene.
■ Bimetalni kondenzacijski izmjenjivač topline od nehrđajućeg bakra.
■ Omjer modulacije do 1: 6.
■ Sakupljač kondenzata.
■ Sinhrona crpka za modulaciju niske energije (u skladu s ErP – EEI ≤ 0,20), visina dobave 7 m sa sustavom ciklusa zabrane blokade.
■ Ugrađen 3-putni ventil sa sustavima ciklusa protiv blokade (na R.S.I. modulima).
■ Ugradbena 12 lt ekspanzijska posuda (na modelu R.S.I.).
■ Opcijski 12lt ili 18lt komplet ekspanzijskih posuda smješten iznutra.
■ Upravljanje s tri kruga: visoka temperatura, niska temperatura i spremnik PTV-a.
■ Analiza dimnih plinova.
■ Plamenik s niskom razinom emisije: Klasa 5 (UNI EN 483).
■ Mogućnost direktnog povezivanja spremnika tople vode putem ugrađenog trosmjernog ventila (na modelima R.S.I) ili preko vanjskog trosmjernog ventila (na modelu 50).
■ Klimatska termoregulacija standardno s vanjskom sondom (kao opcija).
■ Elektronička ploča sa samo dijagnostičkom funkcijom i zaštitom od smrzavanja.
■ ΔT povrat dim / voda: max 5 ° C

Power X

Katalog

Power X

Upute za instalatera