POWER PLUS BOX

power-plus-box

POWER PLUS BOX

Modularni kondenzacijski kotao za komercijalnu primjenu do 526kW

Podni, modularni kondenzacijski kotao s ugrađenim hidrauličkim, plinskim kolektorom, te plastičnim kolektorom dima sa zaklopkom i priborom za odvod kondenzata.

Mogućnost kaskadnog spajanja do 6700 kW.
Izolirana kutija od nehrđajućeg čelika s električnom zaštitom IPx4D, posebno projektirana za vanjsku ugradnju.
Učinkovitost **** prema Europskoj direktivi EEC 92/42.
Minimalna emisija zagađivača: Klasa 5 (UNI EN 677).
Ugrađena regulacija topline.
Mogućnost kaskadnog povezivanja više uređaja do snage od 3.000 kW.
Ugrađena elektronska kaskadna upravljačka ploča.
Temperatura dima samo 3°C iznad temperature povratne vode.
Power Plus BOX se isporučuje u dvije verzije: s dvosmjernim ventilom i sazaštitnom crpkom za premošćivanje.