Home Proizvodi Rezidencijalni neovisni Dodatna oprema sustava CONNECT – hidraulički separator

CONNECT – hidraulički separator

CONNECT

CONNECT – hidraulički separator

Trosmjerni elektronski ventil za miješanje.
Nezavisno klimatsko namještanje temperature spirale za svaku zonu (Connect AT/BT i AT/BT2) Elektronska upravljačka ploča u standardnoj isporuci.
Granični termostat za instalacije niske temperature.
Električna zaštita IPX4D.

Dokumentacija