TOWER GREEN

TOWER GREEN

TOWER GREEN

Učinkovitost **** prema Europskoj direktivi EEC 92/42.
Minimalna emisija zagađivača: klasa 5 (UNI EN 677).
Kondenzacijski izmjenjivač topline od ekstrudiranog aluminija (zaštićeni patent Grupe Riello).
Idealan za instalacije s niskom temperaturom.
Standardno ugrađen kolektor separator.
Ugrađen spremnik od 130 litara za TSV.
Ugrađena mogućnost proširivanja do tri zone (bilo visoke ili niske temperature) pomoću specijalnog unutrašnjeg pribora (kao opcija).*
Ugrađeno upravljanje toplinom s vanjskim osjetnikom u standardnoj isporuci.

 

* Tower GREEN ima ugrađen hidraulički kolektor separator, crpku za krug grijanja i cirkulacijsku crpku za TSV. Zato može upravljati jednom zonom. Za konfiguriranje dodatnih zona na raspolaganju je posebni pribor (cirkulacijske crpke i ventili za miješanje) koji se ugrađuju u kotao pa se može upravljati s do tri zone (visoke i/ili niske temperature).

Dokumentacija