TOWER GREEN S

TOWER-GREEN-S

TOWER GREEN S

Učinkovitost **** prema Europskoj direktivi EEC 92/42.
Minimalna emisija zagađivača: klasa 5 (UNI EN 677).
Kondenzacijski izmjenjivač topline od ekstrudiranog aluminija (zaštićeni patent Grupe Riello).
Idealan za instalacije s niskom temperaturom.
Projektiran specijalno za solarne toplinske sustave*.
Standardno ugrađen solarni regulator s osjetnicima.
Ugrađena hidraulička grupa za cirkulaciju koja se standardno sastoji od crpke i regulatora protoka.
Standardno ugrađena solarna ekspanzijska posuda.
Standardno ugrađen ventil za miješanje.
Ugrađen spremnik za TSV od 200 litara s dvije spirale.
Ugrađena regulacija temperature s vanjskim osjetnikom u standardnoj isporuci.
Tower GREEN S se može preraditi za UNP pomoću pribora koji je ustandardnoj isporuci.

 

* Zahvaljujući ugrađenom spremniku za TSV s dvije spirale, Tower GREEN S ujedinjuje u jednom proizvodu funkcije plinskog kotla sa solarnim spremnikom, smanjujući tako ukupne dimenzije i pojednostavljujući sustav. Tower GREEN S ima cirkulacijsku crpku i trosmjerni ventil u standardnoj isporuci. Može standardno upravljati jednom zonom.

Dokumentacija